Polityka prywatnosci

POLITYKA PRYWATNO艢CI

 

W celu wype艂nienia obowi膮zku informacyjnego ci膮偶膮cego na nas jako administratorze Pa艅stwa danych osobowych w rozumieniu przepis贸w Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) (dalej: 鈥濺ODO鈥) niniejszym informujemy, 偶e:

 1. Administratorem Pa艅stwa danych osobowych jest fundacja AS PERGER z siedzib膮 w Warszawie, Rondo Ignacego Daszy艅skiego 2B,Warszawa, wpisana do Krajowego rejestru S膮dowego przez S膮d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, 
 • KRS: 0 0 0 1 0 2 5 3 4 5,
 • REGON: 5 2 4 8 3 9 8 4 3,
 • NIP: 5 2 7 3 0 4 9 2 5 5,

dalej: 鈥濧dministrator鈥 lub 鈥濬undacja鈥.

 1. Mog膮 Pa艅stwo skontaktowa膰 si臋 z Administratorem za po艣rednictwem poczty tradycyjnej (adres korespondencyjny: Rondo Ignacego Daszy艅skiego 2B, Warszawa), a tak偶e za po艣rednictwem poczty elektronicznej (adres email: kontakt@as-perger.org).
 1. Strona internetowa Fundacji (https://as-perger.org) umo偶liwia kontakt z nami za po艣rednictwem formularza dost臋pnego w zak艂adce 鈥濳ontakt鈥. Przes艂anie zapytania za pomoc膮 formularza wymaga podania danych kontaktowych: imienia i nazwiska oraz adresu email. W tre艣ci przesy艂anej wiadomo艣ci mog膮 znale藕膰 si臋 te偶 inne dane osobowe.
 1. Mo偶ecie Pa艅stwo kontaktowa膰 si臋 z nami r贸wnie偶 za pomoc膮 poczty tradycyjnej wysy艂anej na adres Fundacji. W takiej sytuacji otrzymamy Pa艅stwa dane adresowe.
 1. Przes艂ane do nas za pomoc膮 formularza kontaktowego wiadomo艣ci lub poczt臋 tradycyjn膮 rozumiemy jako Pa艅stwa zgod臋 na przetwarzanie przez Fundacj臋 danych osobowych w niej zawartych oraz Pa艅stwa danych adresowych 鈥 mo偶emy zatem je przetwarza膰 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane b臋d膮 r贸wnie偶 przetwarzane przez Fundacj臋 zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu:
 • udzielenia odpowiedzi na otrzyman膮 wiadomo艣膰 oraz na potrzeby dalszej komunikacji, je艣li zaistnieje taka potrzeba (przetwarzanie danych le偶y w naszym i Pa艅stwa uzasadnionym interesie 鈥 umo偶liwia komunikacj臋 mi臋dzy nami),
 • dodania Pa艅stwa danych do naszej bazy kontakt贸w (w naszym uzasadnionym interesie le偶y mo偶liwo艣膰 skontaktowania si臋 z poznanymi ju偶 osobami),
 • w przypadku korespondencji tradycyjnej 鈥 na potrzeby prowadzonej przez nas dokumentacji dotycz膮cej wysy艂anej i odbieranej poczty (w naszym uzasadnionym interesie le偶y udokumentowanie otrzymania i wysy艂ki korespondencji zgodnie z wewn臋trznymi zasadami biurowo艣ci).
 1. W zwi膮zku z przetwarzaniem Pa艅stwa danych osobowych przez Administratora w wy偶ej wymienionych celach mog膮 one by膰 przekazywane wsp贸艂pracownikom Fundacji oraz podmiotom 艣wiadcz膮cym na rzecz Administratora us艂ugi prawne, marketingowe, ksi臋gowe, informatyczne, pocztowe, kurierskie i inne w zakresie, w jakim niezb臋dne b臋dzie to do za艂atwienia sprawy, kt贸rej dotyczy wymiana korespondencji.
 1. Strona https://as-perger.org umo偶liwia r贸wnie偶 dokonywanie wp艂at na rzecz Fundacji przy wykorzystaniu systemu dostarczanego przez dostawc臋 us艂ug p艂atniczych. W celu umo偶liwienia dokonywania wspomnianych p艂atno艣ci Administrator b臋dzie pozyskiwa艂 Pa艅stwa dane w postaci adresu e-mail. Podstaw臋 prawn膮 przetwarzania Pa艅stwa danych osobowych stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegaj膮cy na umo偶liwieniu Pa艅stwu dokonania p艂atno艣ci na rzecz Fundacji.
 1. W zakresie, o kt贸rym mowa w ust. 7 powy偶ej odbiorc膮 Pa艅stwa danych b臋dzie Cinkciarz.pl Sp. z o.o. zarejestrowana w Polsce, wpisana do rejestru Narodowego Banku Polskiego (nr 8808/2010). Oferuje us艂ug臋 wymiany walut, jest cz艂onkiem SWIFT. Adres biura: ul. Wroc艂awska 17B, 65-427 Zielona G贸ra, Polska. W zwi膮zku z przetwarzaniem Pa艅stwa danych osobowych przez Administratora w wy偶ej wymienionym celu mog膮 one by膰 przekazywane r贸wnie偶 podmiotom 艣wiadcz膮cym na rzecz Administratora us艂ugi prawne, ksi臋gowe, informatyczne i inne w zakresie, w jakim niezb臋dne b臋dzie to do realizacji p艂atno艣ci.
 1. Niezale偶nie od powy偶szego, gdy odwiedzaj膮 Pa艅stwo nasz膮 stron臋 internetow膮 (https://as-perger.org) w spos贸b automatyczny zbierane s膮 dane informatyczne dotycz膮ce Pa艅stwa wizyty, w szczeg贸lno艣ci:
 2. adres IP,
 3. rodzaj systemu operacyjnego,
 4. rodzaj/typ przegl膮darki.

Sama wizyta na naszej stronie internetowej nie wymaga podania od Pa艅stwa 偶adnych innych informacji, ani danych osobowych. Jednak przy okazji Pa艅stwa odwiedzin na naszej stronie internetowej niekt贸re dane zbierane s膮 w spos贸b automatyczny przez tzw. pliki cookies.

 1. Pliki cookies to pliki wysy艂ane do Pa艅stwa komputera lub innego urz膮dzenia, podczas przegl膮dania strony internetowej. Pozwalaj膮 one na zapami臋tanie i sprawdzanie Pa艅stwa preferencji. Dzi臋ki temu mo偶liwe jest m.in.: poprawianie wynik贸w wyszukiwania oraz dbanie o trafno艣膰 wy艣wietlanych przez Pa艅stwa informacji.
 1. Pliki cookies nie dokonuj膮 偶adnych modyfikacji czy zmian ustawie艅 w urz膮dzeniu lub oprogramowaniu, kt贸re zosta艂o zainstalowane na Pa艅stwa urz膮dzeniu.
 1. Maj膮 Pa艅stwo prawo nie wyrazi膰 zgody na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies (mo偶liwe jest ich blokowanie). Je偶eli chc膮 Pa艅stwo blokowa膰 pliki cookies, rekomendujemy wybranie odpowiednich ustawie艅 w Pa艅stwa przegl膮darce stron internetowych.
 1. Zazwyczaj pliki cookies mog膮 zosta膰 usuni臋te z przegl膮darki poprzez opcj臋 鈥瀠su艅 histori臋鈥 i zaznaczenie cookies za pomoc膮 pola 鈥瀋heck box鈥 albo poprzez zablokowanie w przegl膮darce mo偶liwo艣ci pobierania ciasteczek.
 1. Jednocze艣nie pragniemy Pa艅stwa poinformowa膰, 偶e korzystanie przez Pa艅stwa ze stron internetowych Fundacji oznacza wyra偶enie zgody na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies. Stosowny komunikat na ten temat wy艣wietla si臋 automatycznie zawsze przy pierwszej wizycie danego u偶ytkownika na stronie internetowej. Zablokowanie plik贸w cookies lub ich usuni臋cie mo偶e spowodowa膰 utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej, a niekt贸re jego opcje mog膮 okaza膰 si臋 niedost臋pne.
 1. Dane zbierane automatycznie przy pomocy plik贸w cookies b臋d膮 przez nas u偶ywane do analizy zachowa艅 u偶ytkownik贸w na stronie internetowej i zbierania danych demograficznych o u偶ytkownikach, co pozwala nam dostosowywa膰 tre艣膰 strony internetowej oraz wy艣wietla膰 tre艣ci dotycz膮ce Fundacji na innych stronach internetowych, kt贸re Pa艅stwo odwiedzaj膮 (wi臋cej poni偶ej). Je艣li nie wyra偶aj膮 Pa艅stwo zgody na tak膮 personalizacj臋 tre艣ci, prosimy o zmian臋 ustawie艅 Pa艅stwa przegl膮darki.
 1. Stosowane przez nas technologie 艣ledz膮ce dzia艂ania podejmowane na stronie to:
 • Google Analytics (cookies) 鈥 analizy statystyk strony Google Analytics wykorzystuje technologi臋 鈥瀋ookies鈥, w celu umo偶liwienia przeanalizowania 藕r贸de艂 ruchu i sposobu, w jaki odwiedzaj膮cy korzystaj膮 ze strony internetowej. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urz膮dzeniach plik贸w cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raport贸w i 艣wiadczenia innych us艂ug zwi膮zanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Firma Google mo偶e r贸wnie偶 przekazywa膰 te informacje osobom trzecim, je偶eli b臋dzie zobowi膮zana to uczyni膰 na podstawie przepis贸w prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzaj膮 takie informacje w imieniu Google. Dane te stanowi膮 jedynie materia艂 do analizy statystycznej i mechanizm贸w korygowania b艂臋d贸w systemowych, a zatem dane z cookies nie s膮 w 偶aden spos贸b 艂膮czone z innymi danymi, kt贸re nam Pa艅stwo podaj膮.
 • Google AdWords (cookies) – wykorzystuje technologi臋 鈥瀋ookies鈥, w celu zapami臋tania, jakie strony internetowe by艂y odwiedzane z Pa艅stwa urz膮dzenia. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urz膮dzeniach plik贸w cookies i korzysta z tych informacji w celu wy艣wietlania reklam na innych odwiedzanych przez Pa艅stwa stronach.

Jako reklamodawcy korzystaj膮cy z us艂ug Google nie mamy dost臋pu do danych z plik贸w cookies zapisanych na Pa艅stwa urz膮dzeniu, ale mo偶emy zleca膰 reklamy do wybranych przez nas odbiorc贸w, np. do wszystkich os贸b, kt贸re odwiedzi艂y nasz膮 stron臋 internetow膮 w ci膮gu ostatnich 7 dni.

Firma Google mo偶e r贸wnie偶 przekazywa膰 te informacje osobom trzecim, je偶eli b臋dzie zobowi膮zana to uczyni膰 na podstawie przepis贸w prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzaj膮 takie informacje w imieniu Google. Dane te stanowi膮 dla nas jedynie materia艂 statystyczny, a reklamy zlecamy jedynie na podstawie zbiorczych kryteri贸w (do okre艣lonych grup docelowych, a nie do konkretnego u偶ytkownika), a zatem dane z plik贸w cookies nie s膮 w 偶aden spos贸b 艂膮czone z innymi danymi, kt贸re nam Pa艅stwo podaj膮.

Piksel konwersji Facebooka – Na naszej stronie internetowej stosowany jest tzw. 鈥瀙iksel konwersji Facebooka鈥 serwisu spo艂eczno艣ciowego Facebook w celu zarz膮dzania reklamami na portalach Facebook i Instagram oraz w celu prowadzenia dzia艂a艅 remarketingowych.

Otrzymujemy od firmy Facebook jedynie dane statystyczne bez odniesienia do konkretnych os贸b. W ten spos贸b mo偶emy sprawdza膰 skuteczno艣膰 reklam w serwisie Facebook i Instagram w celach statystycznych i zwi膮zanych z badaniem rynku. Je艣li posiadaj膮 Pa艅stwo konto w serwisie Facebook lub Instagram, zwracamy uwag臋 na informacje o ochronie danych na stronach:

 • https://www.facebook.com/about/privacy/
 • https://help.instagram.com/155833707900388.

Piksel Facebooka ma za zadanie 艣ledzi膰 odwiedziny i zachowanie u偶ytkownik贸w poruszaj膮cych si臋 po stronie internetowej. Dzi臋ki temu mo偶na kierowa膰 reklamy do tych os贸b, kt贸re by艂y na stronie Internetowej (remarketing) lub na poszczeg贸lnych podstronach witryny.

Dane te stanowi膮 jedynie materia艂 do analizy statystycznej, a reklamy zlecamy jedynie na podstawie zbiorczych kryteri贸w (do okre艣lonych grup docelowych, a nie do konkretnego u偶ytkownika), a zatem dane pochodz膮ce z piksela Facebooka nie s膮 w 偶aden spos贸b 艂膮czone z innymi danymi, kt贸re nam Pa艅stwo podaj膮.

 1. Pa艅stwa dane osobowe nie b臋d膮 przekazywane podmiotom z pa艅stw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacjom mi臋dzynarodowym.
 1. Pa艅stwa dane osobowe przechowywane b臋d膮 przez okres niezb臋dny dla za艂atwienia sprawy, kt贸rej dotyczy wymiana korespondencji. Pa艅stwa dane kontaktowe pozostan膮 zapisane w naszej bazie kontakt贸w (w przypadku korespondencji tradycyjnej r贸wnie偶 na potrzeby prowadzonej przez nas dokumentacji dotycz膮cej wysy艂anej i odbieranej poczty), chyba 偶e za偶膮daj膮 Pa艅stwo ich usuni臋cia. W takim wypadku niezw艂ocznie usuniemy Pa艅stwa dane. Mo偶emy jednak w dalszym ci膮gu przetwarza膰 Pa艅stwa dane osobowe, je艣li wyst膮pi ku temu podstawa prawna wynikaj膮ca z trwaj膮cej mi臋dzy nami wsp贸艂pracy (w szczeg贸lno艣ci z zawartej umowy) lub z innych przyczyn, o kt贸rych poinformujemy w drodze odr臋bnego komunikatu. 呕膮danie usuni臋cia danych pozostanie r贸wnie偶 bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania danych przed dokonaniem 偶膮dania.
 1. W przypadkach i w zakresie okre艣lonym przepisami RODO maj膮 Pa艅stwo prawo do 偶膮dania od Administratora dost臋pu do Pa艅stwa danych osobowych, ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak偶e prawo do przenoszenia danych.
 1. Je艣li stwierdz膮 Pa艅stwo nieprawid艂owo艣ci w zwi膮zku z przetwarzaniem Pa艅stwa danych osobowych przez Administratora, przys艂uguje Pa艅stwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, kt贸rego dane kontaktowe dost臋pne s膮 pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.
 1. Dane osobowe, kt贸rych dotyczy niniejsza informacja zosta艂y (zostan膮) przekazane przez Pa艅stwa dobrowolnie. Ich podanie nie jest obowi膮zkowe.
 1. Aktualna wersja Polityki prywatno艣ci obowi膮zuje od 24 maja 2023 r.